mandag 14. november 2011

En dag på kurs

Det er fint å komme seg på kurs iblant. Vi får liksom to ting i ett; både faglig påfyll samtidig som man treffer kolleger i samme bransje og kan utveksle erfaringer.
Bare se hvor fint vi har det:

 I dag er det informasjonskompetanse og læring som er tema. Vi har gode forelesere som kan sine saker og vi har friske diskusjoner om hvor veien går videre for å skape et relevant skolebibliotek for fremtiden.
Er nettet og det du finner der bare fy, fy eller må vi heller tenke på å sette elevene i stand til å utnytte informasjonen de finner på nettet best mulig? Som lærer er det spennende å følge diskusjonen, og jeg tenker at vi for all del må komme videre i samarbeidet mellom lærere og bibliotekarer. De videregående skolene som makter å fremelske en kultur for dette samarbeidet, vil være de beste suksesshistoriene i fremtiden, tror jeg!
-Kristin-

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar