torsdag 31. januar 2013

Rysjer på konferanse

IKT og klasseledesle var tema for konferansen i fylkeskommunal regi...og Rysjedamene var selvsagt påmeldt;0)

Vi liker faglig påfyll, og det trekker ikke akkurat ned med to dager med deilig hotellunsj heller.Sørumsand vgs hadde et veldig bra innlegg om hvordan skolen prioriterte å satse på digital tilrettelegging av undervisningen. Her fikk vi flere gode eksempler fra elever på hvordan IKT kan brukes. Spesielt lot Rysjedamene seg sjarmere av eksemplene fra elektro. Her møtte vi en lærer som brant for faget sitt, og elever som ivrig fortalte og viste hvordan de jobbet. Vi fikk vist et program som lot elevene jobbe med å planlegge lyssetting av rom. Her måtte elevene kjenne til normer og forskrifter for å kunne løse oppgavene. Det var ikke vanskelig å se at elevene syntes faget var interessant. Faglærer brukte også digitale løsninger for å ha hyppige prøver for å holde læringstrykket oppe. Som pedagog er nettopp dette noe som opptar meg. Jeg mener at graden av læringstrykk på skolen, (i klassen) er noe av det viktigste for å skape motiverte elever, noe som igjen er med på å motvirke frafall i videregående opplæring.

Petter Kongsgården avsluttet første dag med temaet "Vurdering for læring ved bruk av digitale verktøy". Han var veldig opptatt av at bruk av digitale verktøy aldri må bli hovedmålet, men var ment til å fungere som et supplement til lærerens undervisning og fagkunnskap. Det var altså ikke digitale verktøy det til syvende og sist kom an på, men lærerens kunnskap og evne til å utøve klasseledelse.
Dag to var viet til temaet klasseledelse. Rune Krumsvik hadde en forelesning med klasseledelse og digital kompetanse som tema. Han har forsket mye på feltet, og hadde en interessant tilnærming til temaet. Her fikk vi i salen i tillegg være deltakende i forelesningen ved at Krumsvik stilte spørsmål og vi i salen svarte med klikkere. Resultatet kom umiddelbart opp i søylediagram på storskjerm.
Etter lunsj var det klart for Rysjedamenes høydepunkt. Vi var nemlig forespurt om å delta på stand sammen med 20 andre bidragsytere. Vi skulle vise frem wikien vår, og fortelle hvordan vi jobber med informajsonskompetanse.
...og gjett om snakketøyet gikk varmt?! Vi snakket, viste på PCen og var i vårt ess! Anne Brit trodde ikke hun ville trives med å stå på stand, men det gjorde hun:)
Vi liker å tro at det å invitere bibliotekarer for første gang til IKT- konferanse, var en positiv tilvekst. Rysjedamene gleder seg til den digitale fortsettelsen:)
-Kristin-

fredag 18. januar 2013

Elever og lærere blir digitale. På prøve:o)

I høst var jeg på nettbrettkonferanse i Sandefjord og hadde mitt første møte med digitale læremidler. Jeg har tenkt mye på at vi her på Mailand ikke tester ut digitale læremidler. Vi som er en ung og ny skole med plenty av guts, og likevel er det ingen som har kastet seg ut i testing av de digitale lærebøkene. Hva kommer det av? Trolig at alle er så presset på tid .Dessuten vil man jo gjerne være litt trygg på det man skal presentere for elevene sine. Som innkjøper av læremidler var jeg litt overrasket over at ikke markedsføringen av de digitale skolebøkene var litt mer synlig, men så viste det seg vel at forlagene i grunn ikke var helt klar over hvem som satt med dette innkjøpet og følgelig ikke har markedsført seg særlig mot oss bibliotekarer. Lærere tror vel også ofte at det ikke er stor vits i å ønske seg ting ettersom pengepotten er for liten. Så en god kombinasjon av alle disse forklarer vel hvorfor ingen har kastet seg ut i testingen.

Ja, tenkte vi, da får vi teste litt og finne ut hvordan dette egentilg fungerer. Deretter kontaktet vi Gyldendal. Grunnen til at vi kontaktet de er at det i våre øyne er Smartbøkene deres som er mest synlig i markedet, i hvertfall markedet sett gjennom våre øyne og for oss er jo det avgjørende. Vi tar jo våre valg ut i fra hva vi vet om tilgjengelige produkter. Det gjør vel alle?  Om det skyldes dårlig markedføring fra andre vet jeg ikke, men for oss var det i hvertfall naturlig å velge Gyldendal. Her hos oss bruker hele Helse- og oppvekstfag (HO) verk fra Gyldendal og det var derfor naturlig å teste ut på de ulike linjene vi har på HO.  Gyldendal  ville gjerne gi oss skikkelig opplæring, så på onsdag hadde vi besøk av Rikard, Anders og Birgit.

Rikard er proff på å demonstrere funksjonene, men denne gangen gikk han enda mer i dybden og hjalp oss med å opprette brukere og komme i gang med å prøve ut funksjonene i boka.
Anders og Rikard klare for å vise hva Smartbøkene kan by på. Birgit kan skues i orange jakke i bildet nederst til høyre:o)


Det var nettopp disse funksjonene som gjorde at vi Rysjedamer følte at det var på tide å teste ut smartbøker. Ordningen med gratis læremidler til elever (ikke gratis for skolen)  er vel og bra på noen måter, MEN det betyr jo i praksis at vi robber elevene for muligheten til å drive skikkelig studieteknikk. De får ikke lov å notere i bøkene, de kan ikke gule ut viktige avsnitt og dermed forsvinner jo mye av muligheten for å lage seg gode systemer for læring! Det sier jeg, som ikke er pedagog engang. I smartbøkene HAR de mulighet for å gule ut (de kan til og med bruke flere farger), det kan lages notater og bokmerker. De kan raskt finne ut hvilke notater det har laget i et bestemt kapittel og i det hele tatt ha knallgod kontroll på hva de driver med.  I tillegg kan de få teksten lest opp av proffe innleserere (og i noen verk er det lest inn på ulike språk)  noe som gir alle elever mulighet til å variere måten de vil tilegne seg stoffet på. I dag er det kun elever med utredning (som har vært innom systemet og erklært at de har krav på tilrettelegging) som får lydbøker, og da i et format som er gammeldags og tungvint for hele skolesystemet. (Jeg skal ikke gå inn på det i denne omgang, men don't get me started!). I tillegg ligger oppgaver og tester integrert i smarbøkene slik at elevene kan klikke seg rett inn og teste hva de har lært.  Det var altså disse funksjonene som vi tenker bare MÅ være lærevennlig? Det MÅ jo gjøre hverdagen enklere for elevene?

Mange av lærerne på Helse- og oppvekstfag har kastet seg på ballen og vil teste ut smartbøker. Noen er klare som egg og vil lære i takt med elevene, mens andre er litt mer reserverte fordi de gjerne vil være helt trygge på teknikken før de presenterer det for elevene. Ikke noe unormalt ved det. Jeg TROR at elevene vil være kjappe med å forstå alle funksjoner, så i noen klasserom vil det sikkert være god hjelp å få fra elevene i selve utprøvingen. Det viktige for oss nå er å melde i fra om det dukker opp problemer eller si ifra dersom det er løsninger som ikke fungerer optimalt. Slik vil tiden som investeres i opplæring være nyttig for både oss og Gyldendal.

I tillegg til lærerne på HO skal også elever i fransk og biologi teste ut smartbøkene, men opplæringen som ble gitt på onsdag var primært rettet mot lærerne på HO. Dessuten er det jo umulig å finne møtetider som passer for alle lærerne samtidig. Heldigvis har Rikard sagt seg villig til å komme tilbake og sørge for at alle som vil, skal få den opplæringen de trenger. Han kan også fjernstyre maskiner og bedrive opplæring fra annet sted. Så det er ikke mangel på tilbud:o)

Vi er, som dere skjønner, ganske entusiastiske og gleder oss til å ta fatt på denne digitale veien. Hvilke valg vi tar ved neste korsvei bygger på de erfaringer vi gjør oss nå, men det viktige er vel at vi ikke sitter på gjerdet. Vi tester ut og det gjør vi for å finne de beste løsningene for elevene våre.  Dersom det skulle vise seg at vi har lyst å prøve oss på digitale løsninger vil i hvertfall skolesekkene til Mailandelevene bli adskillig lettere å bære og biblioteket vil få frikjøpt masse tid som heller kan investeres i informasjonskompetanse og formidlingen av skjønnlitteratur, men det viktigste er selvsagt å finne ut hva som er den beste løsningen for elevene våre.

Etterhvert må vi jo også finne ut av hva andre forlag har å tilby, for det er jo slett ikke kun bøker fra Gyldendal vi bruker her på Mailand. Nok en oppgave for biblioteket? Det er ikke så lett å få denne tiden til å strekke til. Kanskje det hagler inn litt markedføring nå som vi har hevdet at det er dårlig med denslags? Hva jeg jeg.

-Anne Brit-fredag 11. januar 2013

Flinke piker, timeplan og nye prioriteringer...

Nå har det hengt over meg en stund at det burde blogges, men nytt år betyr fryktelig mye jobb. Permer skal byttes ut, budsjetter settes opp, alt vi ikke hadde råd til i fjor skal bestilles inn nå, klassene skal i gang med leseprosjekter og bokprater må holdes, Zoteroopplæringen får en ny vår, skap og skuffer må ryddes.... som dere skjønner er det fullt kjør. Rysjedamene har nå laget seg timeplan. For å ikke glemme noe. Det hender jo innimellom at vi forsømmer oss litt.... og stort sett er det skjønnlitteraturen vi forsømmer. Wikien er alltid oppdatert, bestillinger er alltid under kontroll, nyheter havner på hjemmesiden, men spør oss hvem som vant de ulike litteraturprisene så kommer vi nok ganske ofte til kort. Litt flaut.  Derfor har vi nå laget en timeplan med avsatt tid til å diskutere bøker. Kristin og jeg, på benken utenfor biblioteket, der skal vi dingle med en velfortjent kaffekopp og en pust i bakken. Onsdager kl 11. Det er planen. Lykke til! Kryss fingrene for vår økte kompetanse innen skjønnlitteraturen.Til sist i dette korte innlegget, som er skrevet til tross for at "To do" listen er vondt som et langt år, vil jeg hilse til Elen, min gode bibliotekarvenninne, som klager over at det er for få bilder av meg på bloggen. (Kristin vil nok si seg enig i det, ettersom jeg alltid er rask med å ta bilder av henne. Sorry Kristin:o)
Vær så god. Det er helt ferskt, et selvportrett tatt i naturlige omgivelser.

-Anne Brit-