torsdag 31. januar 2013

Rysjer på konferanse

IKT og klasseledesle var tema for konferansen i fylkeskommunal regi...og Rysjedamene var selvsagt påmeldt;0)

Vi liker faglig påfyll, og det trekker ikke akkurat ned med to dager med deilig hotellunsj heller.Sørumsand vgs hadde et veldig bra innlegg om hvordan skolen prioriterte å satse på digital tilrettelegging av undervisningen. Her fikk vi flere gode eksempler fra elever på hvordan IKT kan brukes. Spesielt lot Rysjedamene seg sjarmere av eksemplene fra elektro. Her møtte vi en lærer som brant for faget sitt, og elever som ivrig fortalte og viste hvordan de jobbet. Vi fikk vist et program som lot elevene jobbe med å planlegge lyssetting av rom. Her måtte elevene kjenne til normer og forskrifter for å kunne løse oppgavene. Det var ikke vanskelig å se at elevene syntes faget var interessant. Faglærer brukte også digitale løsninger for å ha hyppige prøver for å holde læringstrykket oppe. Som pedagog er nettopp dette noe som opptar meg. Jeg mener at graden av læringstrykk på skolen, (i klassen) er noe av det viktigste for å skape motiverte elever, noe som igjen er med på å motvirke frafall i videregående opplæring.

Petter Kongsgården avsluttet første dag med temaet "Vurdering for læring ved bruk av digitale verktøy". Han var veldig opptatt av at bruk av digitale verktøy aldri må bli hovedmålet, men var ment til å fungere som et supplement til lærerens undervisning og fagkunnskap. Det var altså ikke digitale verktøy det til syvende og sist kom an på, men lærerens kunnskap og evne til å utøve klasseledelse.
Dag to var viet til temaet klasseledelse. Rune Krumsvik hadde en forelesning med klasseledelse og digital kompetanse som tema. Han har forsket mye på feltet, og hadde en interessant tilnærming til temaet. Her fikk vi i salen i tillegg være deltakende i forelesningen ved at Krumsvik stilte spørsmål og vi i salen svarte med klikkere. Resultatet kom umiddelbart opp i søylediagram på storskjerm.
Etter lunsj var det klart for Rysjedamenes høydepunkt. Vi var nemlig forespurt om å delta på stand sammen med 20 andre bidragsytere. Vi skulle vise frem wikien vår, og fortelle hvordan vi jobber med informajsonskompetanse.
...og gjett om snakketøyet gikk varmt?! Vi snakket, viste på PCen og var i vårt ess! Anne Brit trodde ikke hun ville trives med å stå på stand, men det gjorde hun:)
Vi liker å tro at det å invitere bibliotekarer for første gang til IKT- konferanse, var en positiv tilvekst. Rysjedamene gleder seg til den digitale fortsettelsen:)
-Kristin-

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar