tirsdag 18. februar 2014

Zoteroworkshop, tidsbrukevaluering og langsiktige planer

I fjor begynte vi Rysjedamer å bruke ganske mye tid på Zoterokursing av vg1 studiespesialisering, og ettersom vi liker å bruke tiden vår på en fornuftig måte lurte vi stadig  på om det ga de resultatene vi ønsket. Ble elevene våre gode på hvordan de håndterte kilder i oppgavetekster? Etter å ha evaluert resultatet mot slutten av året måtte vi bite i det sure eplet og innse at tidsbruken ikke ga de ønskede resultater. Selvsagt ble mange elever mye bedre, men det var fortsatt mange elever som aldri kom skikkelig i gang.

Hva lærte vi av forrige skoleår?
Forrige skoleår brukte vi "kun" 90 minutter i hver klasse og oppdaget etterhvert at kursinga  ikke var tilstrekkelig. Det vi forsøkte å lære elevene ble ikke tatt skikkelig i bruk og det ble heller ikke fulgt bra nok opp av lærerne i de ulike fagene. Det var kun norsklærerne som følte at de kjente programvaren nok til å veilede elever og samtidig vite hvilke krav de skulle stille til elevene ved evaluering.

Hva har vi endret i år?
I år har vi valgt å legge enda mer trykk på Zotero og informasjonskompetanse og har  vært hele 3 klokketimer i hver eneste førsteklasse på vg1 studiespesialisering. Vi er for første gang del av et tverrfaglig skriveprosjekt som gjør at vi har vært på klassebesøk i både norsk, geografi og samfunnsfagtimer. Vi tror bestemt at det er det som skal til. Kildehåndtering og informasjonskompetanse må være en tydelig del av alle fag dersom elevene skal se at det lønner seg å gjøre det skikkelig.Selv om ikke alle lærerne er Zoterokyndige enda, gjør i hvertfall slike klassebesøk at de er bedre rustet til å svare på spørsmål eller guide elever ned til oss. Det kommer vi langt med!
To av våre flinke norsklærere på Zotero workshop:o)


Hvordan rette opp i fjorårets mangler?
Det første vi måtte gjøre var å holde en 90 minutters Zoteroworkshop for elever på vg2 som ikke var kommet skikkelig i gang. Denne workshoppen ble holdt sammen med norsklærerne våre (vi digger dem!) Elevene kunne nå velge om de ville delta på nybegynnerkurs i Zotero med Rysjedamene eller om de ville på et mer avansert siterings- og kildehåndteringskurs med norsklærerne. Det var "kun" 30% av elevene som anså seg selv som nybegynner og hele 70% som mente at de hadde tilstrekkelig kjenneskap til Zotero og dermed kunne gå rett på siteringskurset. Det var gode nyheter for oss alle:o)

Våre håpfulle "nybegynnere"


Hva skal vi gjøre fremover:
Vi tror absolutt at tidsbruken på Vg1 er mer riktig nå og at det også i fremtiden kan være smart med en Zotero/kildeworkshop på Vg2. I tillegg ønsker vi å ha en kjapp repetisjonsøkt på Vg3 i forbindelse med veiledning i kildevalg til fordypningsemne. Når vi får på plass faste rutiner for alt dette vil elevene våre bli dyktige og  kommer til å bli spart for mang en bekymring over kildelister når de går videre til universiteter og høgskoler.

En annen ting vi skal ha på stell før neste skoleår er å få alt dette inn i skriftlige årsplaner, slik at tidsbruken er forutsigbar og planlagt. I siste innstans ligger det vel i kortene at alle lærerne på vg1 bør gå på Zoterokursing slik at det ikke kun er Rysjer og norsklærere som kan svare på spørsmål. Vi må dra lasset sammen om sluttresultatet skal bli bra:o)