fredag 4. april 2014

Bokgilde, litteraturformidling og tiden

Den siste tiden har for Rysjedamenes del handlet om å komme oss ut av vårt eget bibliotek og oppdatere oss på forskjellige måter. Vi har vært på konferansen KRUTT i regi av fylkeskommunen, vi har vært i Oslo på bokshopping, nettverksmøte på Rælingen vgs og på besøk hos Ingrid på Sandvika vgs. Hun er i en egen klasse når det kommer til formidling av skjønnlitteratur, så her var det mange gode ideer å ta med seg! Til sist har Rysjedame#2 vært på Bokgildet 2014 hvor årets kulturfondbøker ble formidlet av flinke bibliotekarer.

Denne uken hadde vi en stor gruppe rektorer fra Hordaland innom for å se hvordan det jobbes på Mailand. Vår rektor, Trine, tok de med på Rysjebesøk slik at de også fikk høre hvordan vi legger opp undervisningen i informasjonskompetanse på studiespesialisering. Morsomt!

Det er supert med slike treff og faglig påfyll og det gir oss mulighet til å se vårt eget bibliotek litt utenfra. Gjør vi riktige prioriteringer, og hva gavner elevene best i lengden? Hvor går balansen mellom formidlingen av skjønnlitteratur og det å legge vekt på informasjonskompetanse?  Vi opplever at vi har et stort og viktig oppdrag på begge fronter, men tiden strekker ikke alltid til. Det vil forhåpentlig hjelpe endel at Rysjedame #2  øker stillingen noe. Vi ønsker å fortsette jobben med å lage et solid og faglig oppdatert skolebibliotek for framtida! Vi har konkrete planer for hvordan vi ønsker å bruke den ekstra tiden og det får dere høre mer om når planene er klare:o)


 Se hvor glad Rysjedame #2 ble da hun fikk øke stillingen sin!!