onsdag 21. mai 2014

NKUL 2014 - en oppsummering.

Rysjedamene har vært på konferanse. NKUL- Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring- er for oss et av årets høydepunkt. Her møter vi lærere og andre skolefolk som er like glødende opptatt av å ta ibruk fremtidens læringsverktøy for fremtidens skole som oss selv. I år synes vi programmet var så spennende at vi delte oss på de fleste sesjoner for å dekke så mye som mulig (og dette sier ikke lite - vi liker helst å gå sammen). Som vanlig var NTNU på Gløshaugen i Trondheim "the place to be". Åpningsforedraget til Trond Giske, leder i Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomite, satte tonen for konferansen. Her fikk vi både en nyansert og kunnskapsrik vurdering av situasjonen i dagens skole. Han evnet også å løfte blikket og se undervisning og læring i et globalt perspektiv.

To andre plenumsforedrag som også hadde dette globale perspektivet var Mark West, UNESCO og  Matt Wahl, Khan academy. West snakket om hvordan mobil teknologi kan bidra til at flere får utdanning i feks afrikanske land fordi det i dag er slik at nesten alle har en mobiltelefon. Han snakket om at kvinner i stor grad leser mer enn menn (faktisk seks ganger så mye), og hvor mye det kan hjelpe å øke utdanningsnivået til kvinner i  underutviklede land. Han pekte videre på at økt utdanningsnivå igjen vil gjøre det lettere for befolkningen å finne lønnet arbeid. For forholdene i Norge pekte han på lærerrollen i endring - læreren som "facilitator and mentor". Dette vil kreve mer - ikke mindre av våre lærere- noe som igjen vil bidra til å øke statusen i læreryrket. Som han avsluttet: "The flipped classroom is the way forward". Vi ble umiddelbart inspirert til å forsøke noe tilsvarende, og resultatet er at tilbakemeldingen på Zotero og kilder i tekst til vg 1 og "Mitt fylke" nå ligger på youtube.  Den håper vi selvsagt at dere vil ta dere tid til å se. Det må jo være i alles interesse at våre elever behandler kilder på riktig måte:)
Wahl fra Khan academy snakket om fremveksten av MOCS - massive online courses. Det legges i dag ut kurs fra dette akademiet på mange språk og primært i matematikk. For oss Rysjedamer er det spesielt gøy å finne ut at våre egne realister bruker disse kursene overfor elevene på vår egen skole. De søkte forresten etter lærere som ville oversette videoer til norsk, så her er det bare å bli med på dugnad om dere vil:)


Anne Mangen fra Lesesenteret i Stavanger hadde en sesjon hvor hun var opptatt av om bruk av digitale verktøy har effekt og hvorvidt dette er dokumentert i forskning. Hva vet vi om å starte skrivekarrieren med å taste på tastatur kontra håndskrift ? Hun var spesielt opptatt av utviklingen av motoriske ferdigheter og hjerneaktivitet i dette perspektivet. Dette er et felt hvor det "as we speak" foregår endel forskning..


-Kristin-


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar