onsdag 12. november 2014

Divergent - dystopi med opprør, mot og kjærlighet

I rysjelesetiden har jeg denne gangen lest Divergent av Veronica Roth. 
Divergent er en dystopi "Dystopi, oppdiktet, fremtidig skrekksamfunn, skildring av et samfunn hvor dårlige krefter har fått overtaket, for eksempel i form av diktatur,kriminalitet eller miljøsammenbrudd. Dystopi står i motsetning til utopi." («dystopi», 2014)Dystopier er populært i ungdomslitteraturen og handler som regel om at samfunnet bestemmer over deg og din skjebne.  Det eneste som kan føre til endring er et opprør mot de som leder. Divergent handler om akkurat dette. 

Hovedpersonen Triss er blitt 16 år og må velge hvilken fraksjon, del, av samfunnet hun ønsker å tilhøre. Samfunnet er delt inn i 5 fraksjoner som har hovedfokus på hver sine menneskelige egenskaper: Uselvisk, Fryktløs, Lærd, Sannferdig eller Fredsommelig. En liten del av menneskene har evnen til å passe inn i flere fraksjoner og disse kalles for divergente. De divergente er ansett som farlige for samfunnet ettersom de er vanskeligere å kontrollere, og i et dystopisk samfunn er jo hele poenget at beboerne skal være lette å kontrollere. De Divergente er altså ikke noe det prates høyt om. 

De første 16 årene av livet lever alle  med sin familie i den fraksjonen de er født inn. Når de fyller 16 år går de igjennom en test som viser hvilken fraksjon de vil passe aller best i, og deretter kan de selv velge hvilken av fraksjonene de ønsker å tilhøre.  Når de har gjort sitt valg må de gjennom en opptaksprøve . Dersom man ikke består opptaksprøven blir man en fraksjonsløs - en som ikke hører hjemme noe sted.

Jeg skal ikke røpe hvilken del av samfunnet Triss er født inn i og hvilken hun velger, men jeg kan røpe såpass at opptaksprøven hun må igjennom er blodig og slitsom. I tillegg oppstår det følelser mellom Triss og den andre hovedpersonen, Four. Kjærlighetsforholdet er viet ganske stor plass i boken, og det er jo flott for de som liker å lese om kjærlighet.

Jeg synes boken var spennende og anbefaler den til alle som liker å lese urban fantasy/fantasy/dystopi/science fiction eller hva vi nå skal kalle herligheten. Jeg skal kaste meg over bok 2 med stor glede:)


Dystopi. (2014, 15). I Store norske leksikon. Hentet fra http://snl.no/dystopi
Roth, V. 1988-. (2014). Divergent. (T. 1958- Sjøgren-Erichsen, Overs.). Oslo: Schibsted.

-Anne Brit-Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar