onsdag 4. mars 2015

Flukten av Torborg Igland og Amund Hestsveen

"Skandia er en ung nasjon, bare 60 år gammel, grunnlagt etter Seksårskrigen. Befolkningen bor i hovedsak mellom to murer som løper langs kysten av de nordiske landene. Staten er delt inn i Vestregionen, Midtregionen, Østregionen og Sørregionen, og hovedstaden heter CPH Kastrup. Til Skandia hører også Nordområdene og KEF Reykjavik, dit et fåtall priviligerte får flytte etter fylte 50 år." (Igland & Hestsveen, 2014)
(Skandia, 2014)

   

Jeg har lest første bok i Betaserien, en norsk dystopiserie hvor handlingen foregår ca 60 år frem i tid og hvor de gamle skillene i Skandinavia er visket ut. Barn og ungdom lever i skjermede samfunn med ledere fremfor foreldre, og poenget med utdannelsen er å bli best egnet til å  tjene Skandia og Første Frie Leder. Omgivelsene er preget av fortidens kriger og miljøet er giftig. Skandia bedriver sterk kontroll av alle bevegelser og kun et lite nummer "utvalgte" får viktige posisjoner. Resten av innbyggerne sendes til nordområdene for å jobbe og skape verdier. 

Hovedpersonene Livni, Kodak og Jor bor i Stasjon 21 og er snart klare til å forlate skolen for voksenlivet. Litt etter litt oppdager de at lederne av Skandia ikke nødvendigvis forteller sannheten om livet utenfor skolen og om alle farer som lurer rundt hvert hjørne. Hva skjer egentlig i norddistriktene og er regnet så farlig som de voksne skal ha det til? Uten å røpe for mye kan jeg si at de etterhvert kommer over dokumentasjon på hvordan folk levde før Skandia og hvordan motstandsbevegelsen dengang - Alfastyrken-  kjempet hardt for å unngå etableringen av Skandia. Ungdommene frykter å miste total kontroll over eget liv og skjebne og et opprør er i gjære...

Det foregår en parallellhistorie gjennom hele boken,. En gammel dame leser noen brev som Livni, Kodak og Jor skulle ha hatt den gangen opprøret fant sted. Hvem den gamle damer er, eller hvem som har skrevet disse brevene vet jeg ikke enda, men jeg regner med at det dukker opp en løsning i bok 2. Jeg var ganske forvirret i starten av boken, så jeg er veldig spent på om ungdommene våre holder på konsentrasjonen og fullfører boken. Jeg håper det,for det var spennende lesning:)

Ps! En morsom kuriositet var at områdene i Skandia har fått navn etter dagens flyplasskoder CPH, OSL, KEF og HEL:) 
(The metric system, 2014)
Kilder:
Skandia. (2014). Hentet fra http://betaserien.com/skandias-historie/
Skandias historie. (udatert). Hentet fra http://betaserien.com/skandias-historie/
The metric system. (2014). Flukten.
Torborg Igland, & Hestsveen, A. (2014). β  1  Flukten. Gyldendal.

-Anne Brit-

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar