torsdag 26. mars 2015

Innsirkling av Carl Frode Tiller

Jeg har lest innsirkling av Frode Tiller. Utgangspunktet for handlingen er at David har mistet hukommelsen og de som kjenner han oppfordres til å  skrive brev og fortelle om hendelser fra Davids liv. Dette i håp om at hukommelsen skal komme tilbake. Vi følger deretter tre personer som alle har kjent David mer eller mindre godt. To ungdomsvenner og stefaren til David. Vi får et innblikk i livene de levde dengang de kjente David og i livene de lever nå. Det er historier preget av problemer som oppstår i pubertet, ungdomsår, ekteskap og i forholdet til familie og venner. Det må vel sies at det ikke handler om spesielt lykkelige mennesker, men slik er vel hverdagen for ganske mange, det går opp og ned her i livet.

Det mest spennende, synes jeg, var å se forskjellene mellom hvordan hovedpersonene oppfattet seg selv i forhold til hvordan omverden opfattet de. Det har nå kommet bok nr 2 og 3 i "serien", så historien om David og hans venner fortsetter.


Tiller, C. F. (2007). Innsirkling. [Oslo]: Aschehoug.

-Anne Brit-

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar