torsdag 4. februar 2016

Kildekritikk - Rysjedamene forbedrer seg..

Vi har som mål i vårt rysjebibliotek å alltid være i utvikling. Denne gang er det vårt kurstilbud vi har fokusert på å utbedre.
Jeg tar dette året studiet med tittelen: "Skolebibliotekets rolle for elevenes læringsarbeid". I den forbindelse skulle et prosjekt gjennomføres på egen skole, og oppgaven var å finne ut noe om hvordan skolebiblioteket kan være en aktiv del av et undervisningsopplegg koblet sammen med potensialet som ligger i digitale verktøy.
Jeg valgte da å ta for meg hvordan undervisningen i kildekritikk kan forbedres og jeg valgte meg ut Zotero som verktøy. Jeg startet med å lufte tanken min for aktuelle lærere, det vil si lærere som underviser i aktuelle fag OG som ser nytten av å drive utvikling på egen skole.
Og, jeg fikk napp med en gang! Biologilærer Anders Fiskvik stilte 1,5 time til rådighet i et fra før presset fag, TAKK:)

Vi startet med å sammen se på hva læreplanmålene sier ift kompetanse i kildekritikk. Vi fant fort ut at dette var veldig aktuelt. Jeg produserte en skjermvideo på ca fem minutter om temaet som alle elevene skulle se før den aktuelle økta. I tillegg lagde jeg fire spørsmål som skulle besvares i ITL. Det ble gjort klart at disse forberedelsene var en del av lærerens vurderingssituasjon. Jeg fikk respons på ITL fra ca 2/3 av elevene. Denne delen av opplegget var inspirert av begrepet flipped classroom og jeg ønsket å gjøre meg noen erfaringer rundt dette. 

Selve økta ble lagt opp som en workshop i kildevurdering som bygget videre på det elevene hadde lært i skjermvideoen. De fikk presentert fire linker som skulle vurderes utifra TONE- skjemaet. Den skriftlige vurderingen skulle gjøres i gruppefunksjonen i Zotero (som du skjønner: her ligger koblingen mellom undervisning og utforsking av teknologi). 
Og: for en økt det ble! 
Etter en kort intro og sjekk av at det tekniske fungerte så satt elevene igang med å kildevurdere. De reflekterte, diskuterte og noterte så det var en fryd å gå rundt å observere! 

Til slutt oppsummerte vi i fellesskap. Jeg sa noe om hva Rysjedamene tenkte rundt linkene, og elevene kom med kommentarer fra eget arbeid. 
I etterkant har elevene svart på noen oppsummeringsspørsmål i ITL, og der var responsen overveldende positiv. Det jeg tenkte at de kanskje ville synes var for innlysende, gav de uttrykk for at de var glade for å lære.
 Dette var en morsom, lærerik og fruktbar økt som det nå bare gjenstår å "selge inn" til andre aktuelle fagområder og trinn, blant annet samfunnsfag.
-Kristin-

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar