onsdag 10. februar 2016

Profetien om Laura - slik gikk det med våre manuskonsulenter:)

I høst gikk 2STA og norsklærer Nina Betten i gang med å lese manuset til det som skal bli romanen Profetien om Laura av Aleksander H. Sandtorv. Elevene har kort fortalt fått i oppdrag å være manuskonsulenter for en oppvekstroman satt i en fantasysjanger. Mer om det her .

Da vi startet prosjektet i høst befant Sandtorv seg i USA og han skrev derfor et brev til elevene hvor han fortalte hvilke spørsmål han ønsket å få besvart: Hvordan fungerer språket? Er boka lett å lese? Hvordan flyter handlingen? Er det spennende? Hvordan er karakterene i boka skildret? Er de realistiske og troverdige? Er det noe i boka som ikke gir mening? Hvordan synes dere boka er, sammenlignet med annen ungdomslitteratur?

Nina bestemte seg tidlig for at elevenes arbeid med manuset skulle vurderes og dermed øker motivasjonen hos de fleste elever. Det er jo ikke til å stikke under en stol at elever flest er mest opptatt av karakter og sluttresultat. Elevene våre har jobbet jevnt med dette siden oktober og det betyr at de har hatt tid til å fordype seg skikkelig, enten de likte manuset eller ikke:)Nå er lesingen avsluttet og som observatør må jeg si at det har vært en morsom prosess å ta del i. Norsklærer Nina har gjort en kjempejobb med å veve det sammen slik at elevene har kunnet svare på forfatterens konkrete spørsmål samtidig som hun har dratt linjer til annen litteratur som hører inn under pensum. De har også sett på sjangerlære samt språk- og billedbruk i denne og andre tekster.

Elevene har jobbet på egen hånd og i grupper og hatt både presentasjoner i fellesskap og levert eget skriftelig arbeid. Forfatteren kommer derfor trolig til å få konkrete og gjennomtenkte tilbakemeldinger på alle spørsmålene sine. I tillegg har Lisbeth Elvebakk fra Høgskolen i Oslo observert hvordan elevene har samtalet om boka og dette skal etterhvert inngå i en forskningsartikkel.

Som observatør og manusleser har jeg forstått at de ytre premissene og forventningene før man går i gang med en slik oppgave krever grundig gjennomtenkning, for hva er egentlig en ungdomsroman? Hvem er målgruppa? Er det ungdomsskoleelever eller er det unge voksne? Her føler jeg at det var litt forvirring blant manuskonsulentene og spørsmålet har jo veldig mye å si for hvordan tilbakemeldingen blir. Jeg gleder meg på Sandtorvs vegne og håper han får snarlig mulighet til å fordype seg i alle tankene hver av de livlige 2STA elevene har å by på. Boken er som nevnt en sjangerblanding av oppvekstroman og fantasy, og i så måte vil den jo i utgangspunktet ekskludere de av leserne som slett ikke vil ha fantasy. I 2STA måtte de lese enten de ville eller ikke, så det blir jo kanskje ekstra spennende å se hvordan de som vanligvis ikke velger fantasy uttaler seg om manuset.-Anne Brit-

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar