torsdag 7. desember 2017

Rysjer på konferansen Skolbibliotek 2017 i Stockholm

Forrige uke var vi så heldig å være på konferansen "Skolbibliotek 2017". Her fikk vi både et overordnet inntrykk av hvordan det tenkes rundt skolebibliotek i Sverige samt konkrete tips og triks vi kan ta med tilbake til vår egen jobbhverdag. Full pott på innhold med andre ord.Det inntrykket vi sitter igjen med er at skolebibliotek er i vinden i Sverige. Både Skolverket (tilsvarende Udir) og Skolinspektionen (de som sjekker at skolene utfører de oppgavene de har fått)  har store ambisjoner på vegne av skolene når det kommer til å utvikle elevenes digitale kompetanse og informasjonskompetanse. Skolebibliotekene ses på som en sentral aktør og ressurs for å få til dette. Sånn sett har de kommet lengere enn i Norge hvor skolebibliotek sjelden er nevnt i planer som angår  skoledagen. Samtidig er det, i Sverige som i Norge,  fortsatt mange små stillinger og ikke nødvendigvis egnet kompetanse på plass i bibiotekene for å nå de overordnede målene. De har altså en lang vei å gå også i Sverige.

Foruten å få et overordnet innsyn i hvordan det satses på skolebibliotek fikk vi også høre fra et utrolig veldrevet skolebibliotek i Lund som heretter er vår store inspirasjonskilde. På Polhemskolan  jobbet det en fantastisk rektor som virkelig hadde forstått hva et skolebibliotek kan bidra med når det legges til rette for pedagogisk samarbeid og rutiner rundt undervisning i kildekritikk og søkestrategier! Skolen har 2500 elever og likevel et utrolig bra opplegg når det kommer til å gjøre elevene både informasjonskompetente og studieforberedte.

Alt i alt så virker det som at jobben rundt å implementere skolebibliotek, både i planverk og inn i skolehverdagen, har kommet lengre i Sverige enn i Norge. Men, også i Sverige er det slik at du MÅ ha skoleledelsen med på laget slik at det kan settes trykk bak bestemmelsene som blir tatt overfor lærerne. Vi tar med oss inntrykkene fra Sverige og jobber videre for å skape det beste skolebiblioteket på nettopp vår skole;-)
-Anne Brit og Kristin-


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar